Temperatura powietrza do dnia 2023-11-15

Poniższe wykresy obrazują wyniki pomiarów stacji do dnia 2023-11-15. Z boku znajdują są: wartość średnia, maksymalna oraz minimalna. Każdy wykres jest odnośnikiem do strony przedstawiającej pomiary danego parametru meteorolgicznego z ubiegłego dnia, tygodnia, miesiąca i roku (od daty dzisiejszej).

W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]   [d]»  [w]»  [m]»  

Temperatura powietrza - start wykresu 2023-11-14 00:00:00+01 (wykres dzienny)

wykres przebiegu zmian temp powietrza
    Temperatura powietrza


ŚREDNIA: 10.49

MAX: 12.84

MIN: 4.96


Temperatura powietrza - start wykresu 2023-11-07 00:00:00+01 (wykres tygodniowy)

wykres przebiegu zmian temp powietrza
    Temperatura powietrza


ŚREDNIA: 7.43

MAX: 14.69

MIN: 1.99


Temperatura powietrza - start wykresu 2023-10-14 00:00:00+02 (wykres miesięczny)

wykres przebiegu zmian temp powietrza
    Temperatura powietrza


ŚREDNIA: 10.34

MAX: 24.95

MIN: 0.01


Temperatura powietrza - start wykresu 2022-11-14 00:00:00+01 (wykres roczny)

wykres przebiegu zmian temp powietrza
    Temperatura powietrza


ŚREDNIA: 11.13

MAX: 33.12

MIN: -11.9


W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]   [d]»  [w]»  [m]»