Opis stacji meteorologicznej

Zdjęcie stacji W Zespole Fizyki Środowiska znajduje się automatyczna stacja meteorologiczna Vaisala WXT520. Czujniki umieszczone są na dachu bydynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stacja meteo połączona jest łączem szeregowym z komputerem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Dane pobierane są co minutę ze stacji meteo przez pracujący całą dobę program i zapisywane w lokalnej bazie SQLite3, a następnie synchronizowane z baza danych PostgreSQL znajdującą się na serwerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Fedora 12. Tworzenie wykresów i wybranych wielkości statystycznych odbywa się przy pomocy biblioteki RRDTool, za dostarczanie jej właściwych danych odpowiadają skrypty napisane w języku Perl, które cyklicznie uruchamiane są narzędziem cron.

Zdjęcie odbiornika Stacja wyposażona jest w następujące czujniki:

  • ciśnienia (barometr),
  • temperatury (termometr),
  • kierunku i prędkości wiatru (anemometr),
  • wilgotności (higrometr),
  • opadów ciekłych i stałych (pluwiometr).

Stacja umożliwia pomiar następujących wielkości:

  • temperatury powietrza (-52…+60°C ±0.3°C dla +20°C)
  • ciśnienia atmosferycznego (600…1100hPa ±0.5hPa dla 0…30°C; ±1hPa dla -52…+60°C)
  • kierunku wiatru (0…360° ±3°), prędkości wiatru (0…60 m/s ±0.3 m/s albo ±3% - ten który jest większy - dla 0…35 m/s; ±5% dla 36…60 m/s)
  • wilgotności powietrza (0…100%RH ±3%RH within 0…90%RH; ±5%RH within 90…100%RH)
  • opadu ciekłego i stałego (wielkości, czasu, natężenia)

Wersje systemu