Temperatura powietrza do dnia 2023-11-09

Poniższe wykresy obrazują wyniki pomiarów stacji do dnia 2023-11-09. Z boku znajdują są: wartość średnia, maksymalna oraz minimalna. Każdy wykres jest odnośnikiem do strony przedstawiającej pomiary danego parametru meteorolgicznego z ubiegłego dnia, tygodnia, miesiąca i roku (od daty dzisiejszej).

W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]   [d]»  [w]»  [m]»  

Temperatura powietrza - start wykresu 2023-11-08 00:00:00+01 (wykres dzienny)

wykres przebiegu zmian temp powietrza
    Temperatura powietrza


ŚREDNIA: 7.59

MAX: 10.65

MIN: 5.34


Temperatura powietrza - start wykresu 2023-11-01 00:00:00+01 (wykres tygodniowy)

wykres przebiegu zmian temp powietrza
    Temperatura powietrza


ŚREDNIA: 10.12

MAX: 17.65

MIN: 2.82


Temperatura powietrza - start wykresu 2023-10-08 00:00:00+02 (wykres miesięczny)

wykres przebiegu zmian temp powietrza
    Temperatura powietrza


ŚREDNIA: 11.39

MAX: 24.95

MIN: 0.01


Temperatura powietrza - start wykresu 2022-11-08 00:00:00+01 (wykres roczny)

wykres przebiegu zmian temp powietrza
    Temperatura powietrza


ŚREDNIA: 11.14

MAX: 33.12

MIN: -11.9


W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]   [d]»  [w]»  [m]»