Ciśnienie atmosferyczne do dnia 2024-06-13

Poniższe wykresy obrazują wyniki pomiarów stacji do dnia 2024-06-13. Z boku znajdują są: wartość średnia, maksymalna oraz minimalna. Każdy wykres jest odnośnikiem do strony przedstawiającej pomiary danego parametru meteorolgicznego z ubiegłego dnia, tygodnia, miesiąca i roku (od daty dzisiejszej).

W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]  

Ciśnienie atmosferyczne - start wykresu 2024-06-12 00:00:00+02 (wykres dzienny)

wykres przebiegu zmian ciśnienie
    Ciśnienie atmosferyczne


ŚREDNIA: 990.57

MAX: 991.48

MIN: 988.88


Ciśnienie atmosferyczne - start wykresu 2024-06-05 00:00:00+02 (wykres tygodniowy)

wykres przebiegu zmian ciśnienie
    Ciśnienie atmosferyczne


ŚREDNIA: 984.73

MAX: 990.5

MIN: 976.81


Ciśnienie atmosferyczne - start wykresu 2024-05-12 00:00:00+02 (wykres miesięczny)

wykres przebiegu zmian ciśnienie
    Ciśnienie atmosferyczne


ŚREDNIA: 987.06

MAX: 996.59

MIN: 976.81


Ciśnienie atmosferyczne - start wykresu 2023-06-12 00:00:00+02 (wykres roczny)

wykres przebiegu zmian ciśnienie
    Ciśnienie atmosferyczne


ŚREDNIA: 986.79

MAX: 1097.94

MIN: 98.3


W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]