Kierunek wiatru (średni) do dnia 2024-05-22

Poniższe wykresy obrazują wyniki pomiarów stacji do dnia 2024-05-22. Z boku znajdują są: wartość średnia, maksymalna oraz minimalna. Każdy wykres jest odnośnikiem do strony przedstawiającej pomiary danego parametru meteorolgicznego z ubiegłego dnia, tygodnia, miesiąca i roku (od daty dzisiejszej).

W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]  

Kierunek wiatru (średni) - start wykresu 2024-05-21 00:00:00+02 (wykres dzienny)

wykres przebiegu zmian kierunek wiatru (średni)
    Kierunek wiatru (średni)


ŚREDNIA: 126.71

MAX: 346.7

MIN: 44.76


Kierunek wiatru (średni) - start wykresu 2024-05-14 00:00:00+02 (wykres tygodniowy)

wykres przebiegu zmian kierunek wiatru (średni)
    Kierunek wiatru (średni)


ŚREDNIA: 144.34

MAX: 333.98

MIN: 16.16


Kierunek wiatru (średni) - start wykresu 2024-04-21 00:00:00+02 (wykres miesięczny)

wykres przebiegu zmian kierunek wiatru (średni)
    Kierunek wiatru (średni)


ŚREDNIA: 169.21

MAX: 348.8

MIN: 11.4


Kierunek wiatru (średni) - start wykresu 2023-05-21 00:00:00+02 (wykres roczny)

wykres przebiegu zmian kierunek wiatru (średni)
    Kierunek wiatru (średni)


ŚREDNIA: 209.96

MAX: 352.38

MIN: 5.4


W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]