Temperatura odczuwalna (Wind Chill) do dnia 2024-06-12

Poniższe wykresy obrazują wyniki pomiarów stacji do dnia 2024-06-12. Z boku znajdują są: wartość średnia, maksymalna oraz minimalna. Każdy wykres jest odnośnikiem do strony przedstawiającej pomiary danego parametru meteorolgicznego z ubiegłego dnia, tygodnia, miesiąca i roku (od daty dzisiejszej).

W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]   [d]»  [w]»  [m]»  

Temperatura odczuwalna (Wind Chill) - start wykresu 2024-06-11 00:00:00+02 (wykres dzienny)

wykres przebiegu zmian windchill temp.
    Temperatura odczuwalna (Wind Chill)


ŚREDNIA: 18.22

MAX: 22.68

MIN: 14.92


Temperatura odczuwalna (Wind Chill) - start wykresu 2024-06-04 00:00:00+02 (wykres tygodniowy)

wykres przebiegu zmian windchill temp.
    Temperatura odczuwalna (Wind Chill)


ŚREDNIA: 19.58

MAX: 26.47

MIN: 12.96


Temperatura odczuwalna (Wind Chill) - start wykresu 2024-05-11 00:00:00+02 (wykres miesięczny)

wykres przebiegu zmian windchill temp.
    Temperatura odczuwalna (Wind Chill)


ŚREDNIA: 18.01

MAX: 27.14

MIN: 5.92


Temperatura odczuwalna (Wind Chill) - start wykresu 2023-06-11 00:00:00+02 (wykres roczny)

wykres przebiegu zmian windchill temp.
    Temperatura odczuwalna (Wind Chill)


ŚREDNIA: 11.91

MAX: 33.24

MIN: -17.5


W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]   [d]»  [w]»  [m]»