Temperatura odczuwalna (Wind Chill) do dnia 2023-06-13

Poniższe wykresy obrazują wyniki pomiarów stacji do dnia 2023-06-13. Z boku znajdują są: wartość średnia, maksymalna oraz minimalna. Każdy wykres jest odnośnikiem do strony przedstawiającej pomiary danego parametru meteorolgicznego z ubiegłego dnia, tygodnia, miesiąca i roku (od daty dzisiejszej).

W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]   [d]»  [w]»  [m]»  [y]»  

Temperatura odczuwalna (Wind Chill) - start wykresu 2023-06-12 00:00:00+02 (wykres dzienny)

wykres przebiegu zmian windchill temp.
    Temperatura odczuwalna (Wind Chill)


ŚREDNIA: 14.67

MAX: 18.62

MIN: 11.31


Temperatura odczuwalna (Wind Chill) - start wykresu 2023-06-05 00:00:00+02 (wykres tygodniowy)

wykres przebiegu zmian windchill temp.
    Temperatura odczuwalna (Wind Chill)


ŚREDNIA: 18.09

MAX: 24.66

MIN: 10.84


Temperatura odczuwalna (Wind Chill) - start wykresu 2023-05-12 00:00:00+02 (wykres miesięczny)

wykres przebiegu zmian windchill temp.
    Temperatura odczuwalna (Wind Chill)


ŚREDNIA: 15.58

MAX: 25.73

MIN: 5.9


Temperatura odczuwalna (Wind Chill) - start wykresu 2022-06-12 00:00:00+02 (wykres roczny)

wykres przebiegu zmian windchill temp.
    Temperatura odczuwalna (Wind Chill)


ŚREDNIA: 10.47

MAX: 35.84

MIN: -12.41


W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]   [d]»  [w]»  [m]»  [y]»