Temperatura punktu rosy do dnia 2024-07-21

Poniższe wykresy obrazują wyniki pomiarów stacji do dnia 2024-07-21. Z boku znajdują są: wartość średnia, maksymalna oraz minimalna. Każdy wykres jest odnośnikiem do strony przedstawiającej pomiary danego parametru meteorolgicznego z ubiegłego dnia, tygodnia, miesiąca i roku (od daty dzisiejszej).

W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]  

Temperatura punktu rosy - start wykresu 2024-07-20 00:00:00+02 (wykres dzienny)

wykres przebiegu zmian temp. punktu rosy
    Temperatura punktu rosy


ŚREDNIA: 11.11

MAX: 12.86

MIN: 9.44


Temperatura punktu rosy - start wykresu 2024-07-13 00:00:00+02 (wykres tygodniowy)

wykres przebiegu zmian temp. punktu rosy
    Temperatura punktu rosy


ŚREDNIA: 14.8

MAX: 18.9

MIN: 8.68


Temperatura punktu rosy - start wykresu 2024-06-20 00:00:00+02 (wykres miesięczny)

wykres przebiegu zmian temp. punktu rosy
    Temperatura punktu rosy


ŚREDNIA: 13.7

MAX: 19.82

MIN: 5.72


Temperatura punktu rosy - start wykresu 2023-07-20 00:00:00+02 (wykres roczny)

wykres przebiegu zmian temp. punktu rosy
    Temperatura punktu rosy


ŚREDNIA: 4.74

MAX: 19.82

MIN: -20.57


W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]