Temperatura punktu rosy do dnia 2023-12-08

Poniższe wykresy obrazują wyniki pomiarów stacji do dnia 2023-12-08. Z boku znajdują są: wartość średnia, maksymalna oraz minimalna. Każdy wykres jest odnośnikiem do strony przedstawiającej pomiary danego parametru meteorolgicznego z ubiegłego dnia, tygodnia, miesiąca i roku (od daty dzisiejszej).

W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]  

Temperatura punktu rosy - start wykresu 2023-12-07 00:00:00+01 (wykres dzienny)

wykres przebiegu zmian temp. punktu rosy
    Temperatura punktu rosy


ŚREDNIA: -4.96

MAX: -3.94

MIN: -6.37


Temperatura punktu rosy - start wykresu 2023-11-30 00:00:00+01 (wykres tygodniowy)

wykres przebiegu zmian temp. punktu rosy
    Temperatura punktu rosy


ŚREDNIA: -7.13

MAX: -3.99

MIN: -10.83


Temperatura punktu rosy - start wykresu 2023-11-07 00:00:00+01 (wykres miesięczny)

wykres przebiegu zmian temp. punktu rosy
    Temperatura punktu rosy


ŚREDNIA: -2.21

MAX: 6.27

MIN: -10.99


Temperatura punktu rosy - start wykresu 2022-12-07 00:00:00+01 (wykres roczny)

wykres przebiegu zmian temp. punktu rosy
    Temperatura punktu rosy


ŚREDNIA: 3.68

MAX: 19.11

MIN: -15.7


W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]