Średnia prędkość wiatru do dnia 2024-06-13

Poniższe wykresy obrazują wyniki pomiarów stacji do dnia 2024-06-13. Z boku znajdują są: wartość średnia, maksymalna oraz minimalna. Każdy wykres jest odnośnikiem do strony przedstawiającej pomiary danego parametru meteorolgicznego z ubiegłego dnia, tygodnia, miesiąca i roku (od daty dzisiejszej).

W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]  

Średnia prędkość wiatru - start wykresu 2024-06-12 00:00:00+02 (wykres dzienny)

wykres przebiegu zmian średnia prędkość wiatru
    Średnia prędkość wiatru


ŚREDNIA: 1.19

MAX: 3.42

MIN: 0.25


Średnia prędkość wiatru - start wykresu 2024-06-05 00:00:00+02 (wykres tygodniowy)

wykres przebiegu zmian średnia prędkość wiatru
    Średnia prędkość wiatru


ŚREDNIA: 1.56

MAX: 4.13

MIN: 0.19


Średnia prędkość wiatru - start wykresu 2024-05-12 00:00:00+02 (wykres miesięczny)

wykres przebiegu zmian średnia prędkość wiatru
    Średnia prędkość wiatru


ŚREDNIA: 1.71

MAX: 6.32

MIN: 0.19


Średnia prędkość wiatru - start wykresu 2023-06-12 00:00:00+02 (wykres roczny)

wykres przebiegu zmian średnia prędkość wiatru
    Średnia prędkość wiatru


ŚREDNIA: 1.65

MAX: 9.27

MIN: 0.06


W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]