Średnia prędkość wiatru do dnia 2021-03-03

Poniższe wykresy obrazują wyniki pomiarów stacji do dnia 2021-03-03. Z boku znajdują są: wartość średnia, maksymalna oraz minimalna. Każdy wykres jest odnośnikiem do strony przedstawiającej pomiary danego parametru meteorolgicznego z ubiegłego dnia, tygodnia, miesiąca i roku (od daty dzisiejszej).

W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]  

Średnia prędkość wiatru - start wykresu (wykres dzienny)

Brak wykresu

Średnia prędkość wiatru - start wykresu 2021-02-23 00:00:00+01 (wykres tygodniowy)

wykres przebiegu zmian średnia prędkość wiatru
    Średnia prędkość wiatru


ŚREDNIA: 1.53

MAX: 5.09

MIN: 0.17


Średnia prędkość wiatru - start wykresu (wykres miesięczny)

Brak wykresu

Średnia prędkość wiatru - start wykresu 2020-03-02 00:00:00+01 (wykres roczny)

wykres przebiegu zmian średnia prędkość wiatru
    Średnia prędkość wiatru


ŚREDNIA: 1.55

MAX: 8.56

MIN: 0.12


W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]