Grad do dnia 2024-07-21

Poniższe wykresy obrazują wyniki pomiarów stacji do dnia 2024-07-21. Z boku znajdują są: wartość średnia, maksymalna oraz minimalna. Każdy wykres jest odnośnikiem do strony przedstawiającej pomiary danego parametru meteorolgicznego z ubiegłego dnia, tygodnia, miesiąca i roku (od daty dzisiejszej).

W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]  

Grad - start wykresu 2024-07-20 00:00:00+02 (wykres dzienny)

wykres przebiegu zmian grad
    Grad


ŚREDNIA: 0

MAX: 0

MIN: 0


Grad - start wykresu 2024-07-13 00:00:00+02 (wykres tygodniowy)

wykres przebiegu zmian grad
    Grad


ŚREDNIA: 0

MAX: 0

MIN: 0


Grad - start wykresu 2024-06-20 00:00:00+02 (wykres miesięczny)

wykres przebiegu zmian grad
    Grad


ŚREDNIA: 0

MAX: 0

MIN: 0


Grad - start wykresu 2023-07-20 00:00:00+02 (wykres roczny)

wykres przebiegu zmian grad
    Grad


ŚREDNIA: 0

MAX: 0

MIN: 0


W celu przesunięcia wykresów w czasie należy posługiwać się menu, gdzie wprowadzone są oznaczenia :
[d] - przesuń o jeden dzień, [w] - przesuń o jeden tydzień, [m] - przesuń o jeden miesiąc, « wstecz, » do przodu

«[y]  «[m]  «[w]  «[d]